До початку

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
В освіті з 2003 року.

Американська лінгвістична школа

www.alschool.kiev.ua

Для вивчення англійської  мови обирайте необхідну для Вас (Вашої дитини) програму:


1. Базовий курс для дітей 4-5 років.

   На заняттях діти вчаться під час міні-сценок спілкуватися, розуміти англійську мову, грають в ігри. Починаючи з простих речей діти поступово поринають у світ англійської мови разом з нашим викладачем. Вивчення мови відбувається із залученням захоплюючих для діток креативних проектів, використання пісеньок, постановок та презентацій.
   Теми для вивчення: «знайомство», «сімʼя»,  «кольори», «числа», «опис предмета», «тварини», «природа», «транспорт», «школа», «одяг»  тощо.

2.  Загальний курс (оберіть необхідний рівень).

   Передбачає поетапне вивчення англійської мови згідно шести рівнів С.Е.С.R. (“Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, викладання, вивчення та оцінювання” ).

Початковий рівень А1. Starter (Beginner)
   Передбачений для тих, хто ніколи не вивчав англійську. Вивчаються основні правила читання; вивчаються базові розмовні теми (знайомство, сімʼя , національності, їжа, одяг, відвідання магазину, календар, годинник, режим дня, подорожі, опис зовнішності та характеру тощо). Відпрацьовується елементарна граматика. Кількість засвоєних лексичних одиниць: приблизно 900

Елементарний рівень А2. (Еlementary)
   На цьому рівні поповнюється словниковий запас лексикою на вже згадані теми. Поглиблюються знання граматики. Проходить навчання виражати правильно та послідовно  свої думки на письмі (можуть написати e-mail, невеликий запит, лист, написати про себе тощо), використовуючи засвоєний словниковий запас; сприймати на слух монологи та діалоги на побутові теми; підтримувати діалоги тощо.

Середній рівень В1 (Рre-Intermediate)
   Необхідний для тих, хто бажає значно розширити свій словниковий запас (включаються значна кількість стійких виразів, фразеологізмів, засвоюються різні варіанти одного й того ж слова);  спілкування відбувається на теми мистецтва й освіти, роботи й політики, медицини й соціальної сфери тощо; проводиться робота з розвитку швидкості мови, удосконалення навичок усного та письмового мовлення. Крім цього на даному рівні систематизується засвоєна вже та подається значна частина нової граматики.

Рівень вище середнього В2. (Upper-Intermediate)
   Потрібний для тих, хто вже вільно володіє англійською мовою, але проводиться робота над засвоєнням стильових особливостей мови, систематизація та практичне удосконалення мови.

Рівень професійного володіння С1. (Advanced)
   Необхідний для наближення знань володіння мовою до рівня «носіїв».

Рівень професійного володіння С2. (Proficiency)
   Для удосконалення навичок та вмінь використовувати мову в роботі, сприймати носіїв мови без труднощів. Це академічний рівень володіння мовою.

3.  Загальний курс для школяра (підвищення шкільного рівня).
   Вивчення мови синхронізується з шкільним курсом. Опрацьовуються всі пласти граматики, передбачені школою, проводиться робота над засвоєнням лексичного матеріалу. Використовуються найрізноманітніші методи роботи для досягнення необхідного результату у володінні матеріалом. Цей курс необхідний та рекомендований всім учням, що мають труднощі у вивченні мови в школі.

4. Інтенсивний курс.
   Ви змінили школу для своєї дитини, а іноземної мови, що вам пропонують вивчати, дитина не знає? Не біда.
   Пропонуємо інтенсивний курс англійської мови з «нуля», щоб досягнути рівня знань мови, що вивчається в школі.

5. Підготовка школярів до ЗНО.
   Ми готові допомогти майбутньому абітурієнту ретельно підготуватися до ЗНО з англійської мови. Проводиться інтенсивна робота над тренуванням усіх видів робіт, зокрема, завдань з розгорнутою відповіддю.

6. Розмовний побутовий (для туристичної  поїздки за кордон).
   Приділяється велика увага завданням на говоріння (рольові ігри, ситуативні діалоги, дискусії), на сприймання та розуміння мови (робота з аудіо матеріалами). З нами ви швидко позбудетесь мовного бар’єру; навчитесь розуміти та вживати найбільш вживані розмовні вирази та кліше, дізнаєтесь чимало про культуру та життя англомовних країн.

Форми навчання іноземної мови

Copyright © 2019 alschool.kiev.ua Rights Reserved.